Medlemsmøde i Sabro - Den effektive revisionsforretning

Medlemsmøde den 1. oktober kl. 8.00 - 11.30

 

Dagens program:

 

1. Velkomst v/ Charlotte Jepsen, adm. direktør 


2. Hvor er revisorbranchen på vej hen, og hvad gør FSR? v/ Charlotte Jepsen, adm. direktør 

 

3. Hvordan understøtter Cloud og datadrevne værktøjer revisor i fremtiden? v/ Henrik Houborg, digital direktør

 

4. Dialog om digitale udfordringer

 

5. Præsentation af CaseWare Cloud v/ Celina Bach-Møller, Forretningschef og statsautoriseret revisor

6. Afslutning

 

 

Der vil være morgenmad og kaffe fra klokken 8.00.

 

 

Vi glæder os til et inspirerende medlemsmøde.  

 

 

 

 

FSR - danske revisorer - Kronprinsessegade 8 - 1306 - København K - 41933183 - pbh@fsr.dk