Revisorbranchens årsmøde 2020

Kalvebod Brygge 5
15
Revisorbranchens årsmøde sætter hvert år fokus på et aktuelt tema, der har politisk fokus og som kan påvirke revisorbranchens fremtid.

Kontakt

FSR - danske revisorer
Kronprinsessegade 8
1306 København K
Danmark
41933183
pbh@fsr.dk
55097216